Privacy & Cookiebeleid

Privacy Statement

Ampersand Webdesign, gevestigd aan de bosmansweg 48 te Hengelo,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

 
Persoonsgegevens die wij verwerken

Ampersand Webdesign verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • U te bereiken om onze dienstverlening uit te voeren
  • Het afhandelen van uw betaling
Delen van persoonsgegevens

Ampersand Webdesign deelt uitsluitend persoonsgegevens met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst of wanneer wij moeten voldoen aan onze wettelijke verplichting. Hierbij kunt u denken aan het aanvragen van een hostingsovereenkomst of domeinregistratie.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot maximaal een jaar na einddatum van de gesloten overeenkomt. 

Cookies

Ampersandwebdesign.nl gebruikt cookies. Dit is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen

Google Analytics

Ampersand Webdesign gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Uw IP-adres wordt niet gebruikt en gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics vind u hier.

Inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens  sturen naar info@ampersandwebdesign.nl o.v.v. “Privacy”.  Om zeker te zijn dat het verzoek niet door derden wordt gedaan verzoeken wij een kopie legitimatiebewijs waarbij uw pasfoto, BSN en documentnummer onleesbaar zijn gemaakt ter bescherming van uw privacy. Deze kopie wordt direct na de ID-check verwijderd.

Ampersand Webdesign reageert zo snel mogelijk maar altijd binnen de wettelijk gestelde termijn van 4 weken op uw verzoek.